RME Stockholm

RME Stockholm är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter. Vi verkar för att sprida information om ME/CFS till drabbade, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare i Stockholms län samt för att en adekvat vård för ME/CFS-patienter ska inrättas i landstinget.

Aktuellt

Närståendeträffar arrangeras i Stockholm följande datum under 2018;
Söndagen den 25:e mars kl 13-16 på ABF-huset (Ölandsrummet).

Därefter ses vi på samma tid och plats var 6:e vecka:
6/5
17/6
19/8
30/9
11/11
För anmälan eller om du har förslag på tema mejla cristine.vajinder@gmail.com .

Forskarkonferensen i Stockholm 2017

Temat för 2017 års möte var: Utmattning ända in i cellen, Kardinalsymtom, biomarkörer och möjlig behandling - en konferens om ME/CFS
Videoupptagning finns här

Kontakt

Kontakta oss i RME Stockholm:
RME Stockholm, Mailbox 3615, 111 74 Stockholm
stockholm@rme.nu
073-405 18 84