Varmt välkommen till RME

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993. RME har för närvarande ca 1400 medlemmar runt om i Sverige.

Vårt uppdrag är att ge stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga. Vi följer den internationella forskningens framsteg och för en dialog med vårdgivare och myndigheter på olika plan för att hålla dem uppdaterade om de senaste rönen.

ME/CFS är en neurologisk sjukdom (i Sverige ibland även kallad Kroniskt trötthetssyndrom), och biomedicinsk forskning kring sjukdomen har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. Läs mer om ME/CFS, riksföreningen och de lokala föreningarna.

Förväxla oss inte med andra aktörer! Läs mer här!


Se filmade föreläsningar från seminariet!


Den 12 november 2014 arrangerade Riksföreningen för ME-patienter ett seminarium om barn och unga med ME/CFS. De filmade föreläsningarna finns att se här.


Gåvokonto

Du är välkommen att bidra till RMEs verksamhet genom donationer till vårt gåvokonto, Plusgiro 30 75 27-2. Tillgångarna på detta konto används till särskilda projekt, t.ex. seminarier med utländska föredragshållare m.m., som ligger utanför föreningens löpande verksamhet.


Forskningskonto

RME har upprättat ett särskilt konto för donationer till ME/CFS-forskning – bankgironummer 136-7481. RMEs styrelse kommer att fördela gåvor till detta konto till forskningsprojekt, som styrelsen bedömer som mest angelägna för RMEs medlemmar.


Boken Trött är fel ord


För beställning av och information om boken Trött är fel ord - Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS, utgiven av RME 2011, gå till länk


Följ oss på Facebook


Kontakta oss oss gärna för mer information.