Varmt välkommen till RME

Riksförbundet för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993. RME har för närvarande ca 1750 medlemmar runt om i Sverige.

Vårt uppdrag är att ge stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga. Vi följer den internationella forskningens framsteg och för en dialog med vårdgivare och myndigheter på olika plan för att hålla dem uppdaterade om de senaste rönen.

ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. Läs mer om ME/CFS, RME och de lokala föreningarna.

Förväxla oss inte med andra aktörer! Läs mer här!


Konferensbild 2018

ME/CFS-forskningen intensifieras – missa inte höstens konferenser!

För elfte året i rad anordnar RME konferenser med internationellt framstående forskare och kliniker. Årets tema är Steg för steg – aktuell forskning och möjlig behandling.
Vi inbjuder till två eftermiddagskonferenser, en i Stockholm onsdagen den 17 oktober och en i Göteborg torsdagen den 18 oktober.
Konferenserna kommer att kunna följas via länk – mera information om detta i oktober.

Klicka här för ytterligare information, anmälan och preliminärt program.


Uttalande från RMEs förbundsstämma angående avtal för ME-vård i SLL som skickats till SLL och HSF förvaltning den 24 april

RME, Riksförbundet för ME-patienter, har vid sin årsstämma beslutat att göra följande uttalande:

Vi har med stor oro tagit del av två skrivelser som nyligen ställts till HSF förvaltningen i Stockholms läns landsting, dels skrivelsen från ME-mottagningen på Stora Sköndal med begäran om remisstopp och dels skrivelsen från ME-center vid Bragée-kliniken med uppsägning av nuvarande avtal.

Dessa mottagningar är de största och mest välfungerande av de fyra specialmottagningar för ME-patienter som för närvarande finns i Sverige. Patienter från hela landet söker sig till dessa mottagningar, eftersom motsvarande kompetens saknas i nästan alla landsting och primärvården som regel inte har tillräcklig kunskap för att ge en patientsäker vård. Remisstrycket blir därför mycket stort.

ME-patienter är i de flesta fall svårt sjuka och kräver kvalificerade insatser både för diagnostik och symtomlindring, eftersom det ännu saknas botande behandling. ME-mottagningarna måste därför ha resurser som är speciellt avpassade för denna patientgrupp.

RME bedriver ett intensivt påverkansarbete för att specialiserade ME-mottagningar ska inrättas på flera håll i landet. I väntan på att detta kommer till stånd vore det närmast en katastrof om de båda mottagningarna i Stockholm inte tillförsäkras resurser, så att de kan fortsätta sin verksamhet. Svårt sjuka människor skulle då stå utan adekvat vård i en mycket svår livssituation.

Vi uttrycker därför vårt starka önskemål om att SLL ska:
Ge ME-mottagningen på Stora Sköndal och ME-center på Bragée-kliniken rimliga avtal och tillräckliga resurser för att kunna ge kvalificerad vård till denna svårt drabbade patientgrupp.

Stockholm den 21 april 2018

Kerstin Heiling, Ordf RME Sverige​​
Jenny Lundgren, Ordf RME Stockholm
Klas Gillberg, Ordf RME Väst​​​
Björn Hedman, Ordf RME Norr
Conny Stålnacke, Ordf RME Skåne​​
Tina Andersson, Ordf RME Östergötland
Lis Lindberg, Ordf RME Uppsala

Förbundsstämma 21 april 2018

Alla handlingar från stämman finns här.


Konferensbild 2017

RME anordnade under hösten 2017 två konferenser om ME/CFS, en i Stockholm den 18 oktober och en i Malmö den 19 oktober. Du kan se konferensen från Malmö här på hemsidan via länk nedan. Inom kort så kommer även konferensen från Stockholm att finnas tillgänglig.

Klicka här för videos och mer information om konferenserna.


Kampanjbild Forskning

Influensan som aldrig går över

Många ME/CFS-sjuka beskriver sin sjukdom som en influensa. Förutom att den inte går över. De flesta insjuknar plötsligt efter en infektion och blir aldrig mer friska.

Hjälp oss att lösa gåtan! Swisha till 123 056 33 95 - Alla insamlade medel går oavkortat till biomedicinsk forskning om ME/CFS.


Konferensbild 2016

RME arrangerade 2016 två konferensdagar om ME/CFS, den 19 och 20 oktober i Umeå respektive Stockholm.

Klicka här för att komma till inspelade föredrag från Stockholm

Klicka här för att komma till inspelade föredrag från Umeå


De osynliga – Ett bildspel om svår ME/CFS

Se den berörande filmen om de svårast sjuka.

Klicka här för att se inspelade presentationer från konferensen

English version


Gåvokonto

Du är välkommen att bidra till RMEs verksamhet genom donationer till vårt gåvokonto. Tillgångarna på detta konto används till särskilda projekt, t.ex. seminarier med utländska föredragshållare m.m., som ligger utanför föreningens löpande verksamhet.

Bankgironummer: 782-0517
Swishnummer: 123 252 98 16 (mottagare: RME Gåvor)

Forskningskonto

RME har upprättat ett särskilt konto för donationer till biomedicinsk ME/CFS-forskning. RMEs styrelse kommer att fördela gåvor till detta konto till forskningsprojekt, som styrelsen bedömer som mest angelägna för RMEs medlemmar.

Bankgironummer: 136-7481
Swishnummer: 123 056 33 95 (mottagare: RME Forskning)


Boken Trött är fel ord

För beställning av och information om boken Trött är fel ord - Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS, utgiven av RME 2011, gå till länk


Kontakta oss oss gärna för mer information.