Föreningsinfo

FÖRENINGSINFORMATION

Valberedning: Eira Mattsson och Monica Planting Mattsson
Revisorer: Martin Lind (revisor) och Inger Sedin (ersättare)

Styrelse:

Ordförande: Klas Gillberg
Vice ordförande & vice kassör: Erik Nilsson
Kassör: Anita Gustafsson
Ledamot & vice sekreterare: Marianne Nilsson
Ledamot: Peter Albinsson
Ledamot: Jan Busk
Ledamot: Vakant
Ersättare: Karl Kaarldal
Ersättare & sekreterare: Gunilla Svensson
Ersättare: Katharina Albinsson

Styrelsens ansvarsområden:

Påverkan: Erik Nilsson
Stödgrupper och anhöriga: Marianne Nilsson, Anita Gustafsson och Katharina Albinsson
IS/IT: Jan Busk
Information & marknadsföring: Peter Albinson (samordnare) och Karl Kaardal

Utskott:

Kulturutskott: Maria Thilander (samordnare) och Birgitta Larsson Björlevik
Kvalitetssäkringsutskott: Maria Thilander (samordnare), Hanna Larsson, Pia Sjölander, Pernilla Brandt och Birgitta Larsson Björlevik
Utskott för MEdlemskontakt: Eva Jonsson (samordnare) och Erling Resare (e-post: fraga.vast@rme.nu)

Geografisk spridning

Här kan du se vilken geografisk spridning RME Väst har på sina medlemmar.

Myndighetshandbok

Här finns "En handbok om ansökan, omprövning och överklagande av myndighetsbeslut." Utgiven av Socilajuridikbloggen 2010, uppl1.