ME/CFS-kunniga läkare

Läkare med ME/CFS-kompetens

Stora Sköndal, Stockholm

Sedan mitten av 2015 tar Stora Sköndals ME/CFS-mottagning i Stockholm emot patienter från hela landet, inklusive barn. Både patienter med konstaterad ME/CFS och patienter under utredning är välkomna. Mottagningen består av ett team med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog samt kurator/socionom. Mottagningen har ett biomedicinskt synsätt på ME/CFS och kommer även ägna sig åt forskning på sjukdomen.

Bragée ME/CFS-center, Stockholm

Sedan våren 2017 tar Bragée ME/CFS-center i Stockholm emot patienter från hela landet, inklusive barn. Både patienter med konstaterad ME/CFS och patienter under utredning är välkomna. Mottagningen består av ett team med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog samt kurator/socionom. Mottagningen har ett biomedicinskt synsätt på ME/CFS och kommer även ägna sig åt forskning på sjukdomen.

Utanför Stockholms län

Förutom mottagningen på Stora Sköndal och Bragée Rehab finns utanför länet även Gottfrieskliniken i Mölndal. Gottfries har tyvärr inte något landstingsavtal vilket betyder att ett besök där är dyrare.