RME Stockholm

RME Stockholm är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME - Riksföreningen för ME-patienter. Vi verkar för att sprida information om ME/CFS till drabbade, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare i Stockholms län samt för att en adekvat vård för ME/CFS-patienter ska inrättas i landstinget.

Aktuellt

RME Stockholm inbjuder till föreläsning om sjukförsäkringssystemet med Göran Söderlund

Onsdagen 16 november klockan 18.30-20.30 håller Göran Söderlund en föreläsning om Försäkringskassan och sjukförsäkringssystemet, med inriktning mot ME/CFS. Passa på att lyssna till och få tips av en verklig expert inom området!

Se denna PDF för mer information samt anmälan.

Stora Sköndal - remisstopp hävt
Stora Sköndal har nu börjat komma ikapp med den stora patientinströmningen och förstärker personalstyrkan. Detta innebär att de från och med november 2016 häver det tidigare remisstopped.

När livet går förbi - en konferens om ME/CFS
20 oktober 2016 hölls den årliga ME/CFS-konferensen i Landstingssalen i Stockholm. Konferensen var välbesökt av både läkare, forskare, patienter och närstående med över 100 besökare. Dagen innan hölls motsvarande konferens även på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, tillsammans med RME Norr. Umeå-konferensen sändes även live via Internet till andra sjukhus i Norrlandsregionen samt RME:s medlemmar.

Videoinspelningar av alla föreläsningar i Stockholm finns på http://www.rme.nu/node/632

Föreläsningsmaterialet (PDF:er) kommer läggas ut inom kort.

De osynliga – Om svår ME/CFS och vägen framåt
RME Sverige, RME Stockholm, RME Väst och RME Skåne arrangerade 2015 två viktiga konferenser med namnet De osynliga – en konferens om svår ME/CFS och vägen framåt, i Stockholm måndag den 19 oktober och i Göteborg torsdag den 22 oktober 2015.

Videoupptagningar av konferensen i Stockholm

http://www.rme.nu/node/513

ME-CFS-mottagning på Stora Sköndal

Sedan mitten av 2015 finns en ME/CFS-mottagning inom Stockholms Läns Landsting, vid Stora Sköndal. Mottagningen vänder sig till ME/CFS-patienter från både Stockholm och övriga delar av landet. Läs mer om mottagningen under ME/CFS-kunniga läkare.

Filmade föreläsningar från seminarium om barn och unga med ME/CFS
12 november 2014

RME Stocholm arrangerade den 12 november 2014 ett seminarium om barn och unga med ME/CFS. De filmade föreläsningarna finns att ta del av här.

Information från RME Stockholms landstingsgrupp angående vårdläget i Stockholms läns landsting
Information från Landstingsgruppen om läget för ME/CFS-vården i SLL finns också att läsa i denna tråd på RME-Forum:
http://me.forum24.se/me-about2397.html
(Forum är tillgängligt för RME-medlemmar. Har du problem att logga in, mejla forum@rme.nu så får du hjälp.)

Fikaträffar
Fikaträffar i Stockholm ordnas första onsdagen i varje månad klockan 14.00. Fikaträffar finns även i Södertälje. Läs mer under Aktiviteter i menyn till vänster.

RME Stockholms verksamhet

Se rubriker i menyn till vänster: Aktiviteter, Information + läkarmaterial,
Kontakt med landstinget, Historik + referat

Läkare med ME/CFS-kompetens

Se rubrik i menyn till vänster: cME/CFS-kunniga läkare](http://www.rme.nu/stockholm-lakare)

Kontakt

Kontakta oss i RME Stockholm:
RME Stockholm, Mailbox 3615, 111 74 Stockholm
stockholm@rme.nu
073-405 18 84