Pacing

För personer med ME/CFS är det av största vikt att använda kroppens begränsade kapacitet på klokast möjliga sätt. Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila, så att man undviker att pendla mellan överansträngning och bakslag/försämring. Målet är en stabil aktivitetsnivå som inte leder till symptomförvärring utan tillåter kroppen att stabiliseras. Pacing leder till ett mer välbalanserat energiuttag, vilket i sin tur kan förbättra måendet och höja livskvaliteten.

RME's Pacingskola - 10 frågor och svar om pacing

Managing your energy envelope (Artikel om Pacing ur "CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009")

Svensk översättning: Att hushålla med sitt energikonto

Step-by-step improvement (Artikel om Pacing ur "CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009")

Att leva med ME/CFS (Ovanstående artikel översatt till svenska "ur CFIDS Chronicle, Winter Issue 2009")

Strategier vid hjärntrötthet