Pacing

När man har en sjukdom som ME/CFS kan det vara svårt att använda den begränsade energi som finns på ett klokt sätt, så att man inte gör slut på sina resurser totalt.

Hitta balansen och må bättre med pacing

Pacing är en teknik för att få balans mellan aktivitet och vila. Det kan vara vägen till ett bättre mående och ett mer välbalanserat energiuttag, vilket i sin tur kan höja livskvaliteten.