Kontakt

Vill du ha kontakt med RME Östergötland?
Du når oss via vår mejl ostergotland@rme.nu

Du kan även kontakta: Ordförande Ingrid Bergengren, ingrid.bergengren.og@rme.nu, 0142-71029 eller 070-558 67 29 (säkrast). Ingrid (eller hennes telefonsvarare) nås för närvarande endast kvällstid mellan 19.00 – 22.00.
Vice ordförande samt kontaktperson Ingela Larsson, 0140-20027.

Är du medlem kan du också ha kontakt med styrelsen och övriga medlemmar i den slutna Facebookgruppen RME Östergötland.