Inspelningar från konferensen "När livet går förbi", Stockholm 20 oktober 2016

Riksföreningen för ME-patienter (RME) arrangerade hösten 2016 konferensen "När livet går förbi", i Stockholm den 19 oktober och i Umeå den 20 oktober. De filmade föreläsningarna nås genom länkarna och videospelarna nedan.

Inledning
Henrik Fransson, ordförande RME Stockholm
Torbjörn Larsson (KD), Stockholms läns landsting


Summary of the IOM Report and the Relationship to Diagnosis and Treatment of ME/CFS
Lucinda Bateman, MD, Bateman Horne Center, Salt Lake City, USA


The RituxME and CycloME studies – Ongoing Clinical Research in the ME/CFS Research Group
Öystein Fluge, MD, Dep. Oncology and Medical Physics, Haukeland University Hospital, Bergen, Norge


Neuroradiologiska studier vid ME/CFS
Dr. Per Julin, ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndals neurorehabilitering


Aktivitetsförmåga och delaktighet hos personer med ME/CFS – Möjliga icke-medicinska åtgärder
Arbetsterapeut Ewa Wadhagen-Wedlund, ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndals neurorehabilitering


Metabola förändringar vid ME/CFS
Professor em. Jonas Blomberg, Uppsala Universitet


Metabola förändringar vid ME/CFS
Professor Anders Rosén, Linköpings Universitet


Frågestund
Professor em. Jonas Blomberg, Uppsala Universitet
Öystein Fluge, MD, Dep. Oncology and Medical Physics, Haukeland University Hospital, Bergen, Norge


Avslutning
Henrik Fransson, ordförande RME Stockholm