Inspelningar från konferensen "De osynliga", Stockholm 19 oktober 2015

Riksföreningen för ME-patienter (RME) arrangerade hösten 2015 konferensen "De osynliga – en konferens om svår ME/CFS och vägen framåt", i Stockholm måndagen den 19 oktober och i Göteborg torsdagen den 22 oktober. De filmade föreläsningarna nås genom länkarna och videospelarna nedan.

Läs artikel i Neurologi i Sverige med referat från konferensen av Sten Helmfrid.

Inledning
Henrik Fransson


ME/CFS - Bakgrund, symtom och forskning
Daniel L. Peterson, MD, Simmaron Research, USA.


Tydliga skillnader i plasmaimmunmarkörer mellan tidigt och sent stadium av ME/CFS
Mady Hornig, MA, MD, Director of Translational Research, Center for Infection & Immunity and Associate Professor of Epidemiology, Columbia University Medical Center, USA.


ME/CFS – frågan om definitioner och betydelsen av ett namn
Leonard Jason, PhD, Professor of psychology and Director of the Center for Community Research, DePaul University, Chicago, Illinois, USA.


Stiftelsen Stora Sköndal presenterar ny ME/CFS-mottagning
Lena Nilsson, områdeschef Neurologiska rehabiliteringskliniken och Ulla Lindbom, specialist i neurologi, Stora Sköndal.


Diskussion