Beställning av läkarmaterial

Vårdgivare

RME har sammanställt informationsmaterial till vårdgivare. Som vårdgivare kan beställa materialet utan kostnad via info@rme.nu. OBS! Uppge namn samt adress och telefonnummer till din arbetsplats i beställningen.

Materialet innehåller IACFS/ME:s ”A Primer for Clinical Practitioners (engelska), svensk sammanfattning av Primern – RME:s Power Point-presentation av ME/CFS, faktabladet Översikt över kunskapsläget för ME/CFS samt dokumentet Fakta till läkare – diagnos och behandling

Patienter och anhöriga

Du som vill ge information om ME/CFS till din läkare eller annan vårdpersonal kan beställa läkarmaterialet via RME:s webbshop.

Materialet innehåller IACFS/ME:s ”A Primer for Clinical Practitioners (engelska), svensk sammanfattning av Primern – RME:s Power Point-presentation av ME/CFS, faktabladet Översikt över kunskapsläget för ME/CFS samt dokumentet Fakta till läkare – diagnos och behandling

Kostnaden för materialet är 117 kronor inklusive porto, vilket är självkostnadspris för tryck och portoavgift.